KONTAKT

AUTOKLUB České republiky je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem sdružujícím zájemce o motorismus a činnost v AUTOKLUBu ČR, zapsaným u Městského soudu v Praze, sp. z. L 1219.

AUTOKLUB České republiky je právním nástupcem Československého autoklubu, který byl právním nástupcem AUTOKLUBu republiky Československé. AUTOKLUB České republiky je pokračovatelem činnosti Českého autoklubu.

AUTOKLUB České republiky

Provozní doba: pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin.