Kontakt

 decoding
MENU

Autoklub České republiky

+420 222 898 201 Opletalova 1337/29, 110 00 Praha 1

Provozní doba: pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin.

Autoklub České republiky (AČR) je samostatným suverénním a dobrovolným spolkem zájemců o motorismus a činnost v AČR, zapsaném ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka L1219.

Historie Autoklubu České republiky sahá do roku 1904, kdy byly založeny Český klub motocyklistů a Český klub automobilistů, aby se o pět let později spojily. V roce 1922 se mění název na Autoklub Republiky Československé. Reprezentoval motorismus uvnitř státu i na poli mezinárodním. Dnes je Autoklub ČR nositelem národní sportovní autority a zastupuje Českou republiku také v zahraničí. Realizuje projekty pro širokou motoristickou veřejnost a zaměřuje se i na děti a mládež. Autoklub ČR je dlouhodobě tradiční a pevnou součástí české občanské společnosti.