REGISTRACE ČLENSTVÍ

Stanovy AČR určují 4 druhy členství fyzických osob v AČR.

 1. Individuální (fanoušek Autoklubu České republiky):

pro osoby, které nechtějí být aktivní v žádném určitém klubu AČR, ale podporují AČR a/nebo se podílí na činnosti AČR v jednotlivých oblastech. REGISTROVAT

2. Členství klubové:

pro osoby, které chtějí být aktivním členem určitého klubu AČR. VÍCE INFORMACÍ

 3. Členství klubové individuální:

pro osoby, které nechtějí být aktivním členem určitého klubu AČR, ale tento klub podporují a/nebo se podílí na činnosti klubu, zejména v oblasti organizace, pořádání a zabezpečení sportovních podniků a dalších akcí. VÍCE INFORMACÍ

 4. Členství týmové:

pro osoby, které jsou držiteli příslušných licencí, které jim AČR vydává v rámci výkonu sportovních autorit a členy. VÍCE INFORMACÍ

 

Platnost člentví AUTOKLUBU ČR je 365 dní, počínaje dnem vyřízení registrace.

Registrační formulář pro individuální členství v AUTOKLUBu ČR